Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հասարակ․մարտի 30 — ապրիլի 3

  1. Ի՞նչ է քաղաքականությունը։
  2. Քաղաքականություն և իշխանություն։
  3. Քաղաքական գործընթաց։
  4. Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)
  5. Քաղաքական մշակույթ
  6. Քաղաքական սոցիալականացում
  7. Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։

Ի՞նչ է քաղաքականությունը: 

1.Ի՞նչ է քաղաքականությունը․

 Դրա միջոցով են նախապատրաստվում, ընդունվում իրականացվում և վերահսկվում հասարակության համար կարևոր բազմաթիվ որոշումները: 

2.Թվարկեք, թե ին՞չեր կան նեռարված քաղաքականության մեջ․

Կինոն, թատրոնը, մշակույթը, արվեստը, և երաժշտությունը:

 3.Ին՞չ է քաղաքականությունը ըստ Արիստոտելի․

Քաղաքականությունը դիտարկում էր, պետական և քաղաքական շփում հաղորդակցում կարևորելով հասարակական հարաբերություների կարգավորումը:  

4.Ին՞չ է ասել Պլատոնը քաղաքականության մասին։

Քաղաքականությունը համատեղ ապրելու արվեստ է, որին պետք է տիրապետի իմաստուն ղեկավարը, հասարակության մեջ հասնելու արդարության, և ներդաշնակության։

5.Որոնք են քաղաքականության  իմաստները․

Իրավակարգ, հայեցակարգ, ռազմավարություն, մրցակցություն, ծրագիր, պայքար

 5.Գրիր ռազմավարական կառավարման եռաստիճան համակարգը․

Ռազմավարության մշակում, ձևավորում — ռազմավարության ներդրում — ռազմավարության գնահատում։

6.Ին՞չ է իրավակարգ իմաստը․

Ներառում է իրավական նոռմերը և կանոները։

7.Ին՞չ է հայեցակարգ իմաստը․

 Հասարակական կյանքի կոնկրետ ոլորտի նպատակների և խնդիրների ուսումնասիրության արդյունքներ և առաջարկվող լուծումները:   

8.Թվարկիր քաղաքականության բաղկացուցիչ տարրերը․

Համակարգ-վարչակարգ-ինստիտուտներ-սուբյեկտներ-գործնթաց-ընտրանի-առաջնորդություն-սոցիալականացում-գիտակցություն-վարք և մասնակցություն-մշակույթ-արժեքներ և նորմեր-ավանդույթներ։

9.Նշիր քաղաքականության գործառույթներից մի քանիսը․

Կայունության և ամբողջականության, ինտեգրման, համախմբան և ներդաշնակցման և այլն։

Քաղաքականություն և իշխանություն։

1.Ին՞չ է իշխանության եզրույթը․

Այն կապված է երակայության հեղինակության կառավարման ուժի առժեքների և այլ հասարակական երևույթների հետ:

2.Ին՞չ է ուսումնասիրում իշխանության և քաղաքականությանը փողհարաբերություները․

Այն ուսումասիրում է քաղաքագիտությունը և իշխանագիտությունը: 

3.Ին՞չ է ասել  Ռոբերտ Դալը ։

Իշխանությունը հասարակության անդամների, վարքի վրա ազդելու կարողությունն է:       

  4.Ին՞չ է իշխանության սուբյեկտ տարրը․

Այն արձակում է որոշակի հրամաներ և իրականացնում է որոշակի գործողություներ ազդելու համար իշխանոիթյան օբյեկտի վարքի և նաև գործունեության վրա:                         

5.Ին՞չ է դեսպոտիզմը․

Բռնությունն է, և դրա վրա հիմնված բացարձակ իշխանությունը: 

6.Թվարկիր իշխանության ռեսուրսները՞

Համոզում,ավանդույթ,առասպել:          

  7.Ին՞չն հանդիսանում հոգևոր մշակույթային իշխանության հենք․

Ավանդույթները, արժեքները, մշակույթը, լեզուն, կրոնը, ստեղծագործական միավորումները: 

8.Ի՞նչ նշանակություն ունեն իրավանորմերը քաղաքական մասնակցության համար

Սահմանում են քաղաքական վարքի թույլատրելի մոդելները և արգելում հասարակարգին սպառնացող քաղաքական մասնակցության ձևերը։

 

9.Ի՞նչ նշանակություն ունեն արժեքները քաղաքական մասնակցության համար․

Սահմանում են քաղաքական այն իդեալները, որոնց իրագործմանը ձգտում են քաղաքականության մասնակիցները։

10.Ո՞րն է պաթոլոգիական քաղաքական վարքի դրսևորում․
Ինքնահրկիզումը, ահաբեկումը, շենք–շինություններ զավթելը։

Քաղաքական գործընթաց:

 

1․Որո՞նք քաղաքական սոցիալականացման գործոնները․

Միկռո — փոքր, մեզո — միջին, մակրո — մեծ

2.Ին՞չ է ներառում իր մեջ քաղաքական գործընթացը․

 Քաղաքականություն, շարժունակություն, լինելիություն, կազմակերպման փոփոխման զարգացման, նաև այն ամենը, ինչը  ձևավորում է որոշակի քաղաքական իրավիճակներ իրադարձություներ դեպքեր:     

 3.Որո՞նք են քաղաքական ազդեցություները․

Դրական, բացասական , և չեզոք:

4.Ո՞րն է դրական ազդեցությունը․

Այն քաղաքական գործնթացները նպաստում են քաղաքական համակարգերի զարգացմանը, նպաստում են քաղաքականության սուբյեկտներին, առավել կայուն կարգավիճակի ձեռքբերմանը:

5.Ո՞րն է բացասական ազդեցությունը․

Այն կարող են կազմաքանդել բացասական ազդեցություն, ունենալ քաղաքական համակարգի կայունության վրա, հանգեցնել նրան դեպի անկայունության։

6.Ո՞րն է չեզոք ազդեցությունը․

Նրանք ունեն ոչ դրական, և ոչ բացասական ազդեցություն այսինքն կարող ենք ասել, որ չունեն էական ազդեցություն քաղաքական համակարգերի կայունության, և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա: 

7.Ին՞չ է ցույց տալիս քաղաքական գործընթացը․

Քաղաքական գործընթացը ցույց է տալիս քաղաքական իրավիճակների, իրադարձությունների և դեպքերի հաջորդականությունը:

8.Ո՞րն է ընդհանուր քաղաքական գործընթացը․

Դա վերաբերվում է ամբողջ հասարակության շահերին, և պահանջմունքներին շոշափում են համահասարակական խնդիրները, և շահերը:     

 9.Ո՞րն է մասնավոր քաղաքական գործընթացը․

Կապված են քաղաքականության սուբյեկտների շահերի պահանջմունքների իրականացման հետ, որը կարող է ակտիվ կամ պասիվ, ինչպես նաև չեզոք ազդեցություն ունենալ հասարակական հիմնախնդիրների կարգավորման գործընթացում:

10. Քանի փուլերի է դասակարգում քաղաքական որոշումները-դրանք 4 են, քաղաքական որոշումների նախապատրաստում, մշակում, իրագործում,և վերահսկում:

Քաղաքական ընտրանի (էլիտա):

  1.Ինչ է նշանակում էլիտա.

Այն ընտրված մարդկանց խումբ է, որը կառավարում է ղեկավարում է հասարակությունը: 

2.Որն է քաղաքական ընտրանիագիտություն (էլիտոլոգիա)․

Հասարակագիտության այն ճուղը, որի հետազոտության առարկան քաղաքական ընտրանին է, կոչվում է քաղաքական ընտրանիագիտություն :

3.Ին՞չ էր ասում Վիլֆրեդո Պարետոն․

Հասարակությունը բաժանվում է, ընտրախավի և ոչ ընտրախավի: 

4.Ըստ Վիլֆրեդո Պարետոնի կառավարությունը քանի հատվածի է բաժանվում․

Այն բաժանվում է 2 հատվածի աղվեսների և առյուծների:

5.Ին՞չ էր ասում Ռոբորտ Միխելսը․

Նա կարծում էր, որ հասարակության մեջ ցանկացաց դեպքում թե դեմոկրատական զարգացման դեպքում, թե ավտորիտար հասարակությունը ղեկավարում են, օլիգառխները առաջանում է օլիգառխիա խմբիշխանություն, փոքրաթիվ մարդկանց իշխանություն, որնել հենց ղեկավարում է հասարակությունը:   

 6.Ին՞չ որոշումներ է ընդունում քաղաքակական էլիտան

Ընդունում է, այնպիսի որոշումներ որոնք կխթանեն հասարակության զարգացմանը: 

7.Ին՞չ է քաղաքական գիծը․

Քաղաքական գիծը քաղաքական ընտրանու՝ նախապես սահմանագծված երկարաժամկետ գործունեությունն է:

8.Քաղաքական էլիտան բաժանվում է 3 հատվածների որո՞նք են դրանք․

Բարձրագույն քաղաքական էլիտա, միջին քաղաքական էլիտա, ստորին քաղաքական էլիտա: 

 9.Ո՞րն է բարձրագույն քաղաքական էլիտա

Այն անմիջականորեն կառավարման գործընթացին է լցված, նա անմիջականորեն մասնակցում է կառավարչական աշխատանքներին:

10.Ո՞րն է ստորին քաղաքական էլիտա․

Իշխանական լծակներ ունեցող անձանց խումբն է:

Քաղաքական մշակույթ:     

  1.Ինչ է քաղաքական մշակույթը-Քաղաքական մշակույթը տվյալ հասարակության անդամների հավաքական համոզմունքների,արժեքային ընկալումների, ավանդություների, նորմերի ամբողջությունն է:

2. Ինչ է Քաղաքական արժեքը- դրանք այն երևույթներն են կամ այն նորմերն են իձյալներն են, որոնց միջոցով մենք որոշում ենք տվյալ երևույթի քաղաքական գործընթացի դրական կամ բացասական նշանակությունը: 

3.Քանի տեսակի են լինում արժեքային կողնորոշումները-լինում են 2 տեսակի գիտակցված և չգիտակցված: 

                                                                                                            4.Քաղաքական ավանդույթներ-դա մի հսկայական ոլորտ է, մեծ ամբողջություն որը ներառում է քաղաքական արժեքները, սովորույթները, այդ նորմերը վարքի անընդունելի և ընդունելի ձևերը տվյալ հասարակության շրջանակներում:           

 5.Քաղաքական ենթամշակույթ- դա մարդկանց խումբ է, որոնց վարքային մոդելները արժեքային պատկերացումները էականորեն տարբերվում են, հասարակության մեծ մասի մոտ առկա վարքային մոդելներից և նորմերից: 

 6.Քաղաքական մշակույթի 3 տիպերը-նահապետական,հպատակային,մասնակցային: 

 7.Նահապետական  — նահապետական անձիք ընդանրապես չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ,նրաց բոլորվին չի հուզում թե ինչ է տեղի ունենում իրենց երկրի ներսում:                                                                                                                                                    8.Հպատակային- մարդկանց կապվածությունը իշխանության հետ թուլանում է, նրանք հետաքրքրվածություն ցուցաբերում են քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ:     

 9.Մասնակցային- սա մյուս 2 տիպերից տարբերվում է, այն բնորոշվում է անհատների քաղաքական մասնակցության բարձր աստիճանով: 

 10.Ինչ է բնորոշ քաղաքացիական մշակույթին- քաղաքացիական մշակույթին բնորոշ են կողմնորոշվածությունը դեպի քաղաքական ինստիտուտները և քաղաքացիների ակտիվ քաղաքական մասնակցությունը:                                   

Քաղաքական սոցիալականացում:

 1.Ո՞րն է մարդու սոցիալականացումը․

Մարդը սոցիալական էակ է դառնքում միաիյն հասարակության միջավայրում,առանց հասարակության մարդու սոցիալականացումը չի կարող կայանալ: 

 2.Որո՞նք են սոցիալակն գործընթացի գործոները․

 3 են, միկրոգործոներ, մեզոգործոներ, և մակրոգործոներ: 

 3.Որ՞ն է միկրոգործոները․

Դրանք փոքր չափի գործոներ են, որոնք ազդում են անհատի սոցիալականացման վրա:

 4.Ո՞րն է մեզոգործոները․

Միջին կարևորության և չափի գործոներ են:

5.Ո՞րն է մակրոգործոները․

 Դրանք ավելի լայն մաշտաբի գործոներ են:

6.Ին՞չ է ներդաշնակ սոցիալական քաղաքականությունը․

Հասարակության մեջ կա երկխոսություն,անհատը հասկանում է իր դերը,անհատը հասկանում է իր տեղը,չկա բախում և հասարակությունը զարգանում է ներդաշնակ:

 7.Ին՞չ է բազմակարծ սոցիալական քաղաքականությունը․

Անհատը կարող է փոխել իր կարծիքը,և սա չի հետապնդվում օրենքով անհատը կարող է անկաշկանդ ասել սեփական կարծիքը, և դրա համար չպախարակվել:   

 8.Ին՞չ է գերակայող սոցիալական քաղաքականությունը․

Երբ անհատը չի հարմարվում տիրող իշխանություների հետ, նա դեմ է դուրս գալիս նրա հայածքները չեն համընկնում իշխանություների, ծրագրերի, որոշումների, օրենքների հետ:

9.Ո՞րն է չհետաքրքրված տեսակը․

Երբ հասարակության մեջ անհատը ընդանրապես հետաքրքրված չէ քաղաքականությամբ:   

  10.Ո՞րն է մասնակցային տեսակը․

Երբ անհատը ունի որոշակի մշակված քայլեր ինչ կարող է անել հասարակության մեջ:

Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։

 1. Ին՞չ է քաղաքական գիտակցությունը․

Քաղաքական գիտակցությունը գաղափարների, հացացքների, պատկերացումների, համոզմունքների, դիրքորոշումների, զգացմունքների, ավանդույթների ամբողջությունն է, որոնց վրա կառուցվում են անհատի, հասարակության և իշխանության փոխհարաբերությունները:

2.Ո՞րն է քաղաքական վարքը․

Քաղաքականության սուբյեկտի /անհատի, սոցիալական խմբի, հանրույթի/ նպատակաուղղված արարքների և գործողություների ամբողջությունն է:   

 3.Ո՞րն է քաղաքական մասնակցությունը․

Գործողությունների դրսևորման կոնկրոտ ձևն է կոնկրետ իրավիճակում:   

4.Ո՞րն է քաղաքական վարքը․

Քաղաքական վարքի համար որոշիչ նշանակություն ունեն անհատի քաղաքական շահերն ու արժեքները:Քաղաքական շահերի բավարարման համար մարդիկ մասնակցում են քաղաքականությանը, իսկ արժեքները սահմանում են քաղաքական այն իդիալները, որոնց իրագործմանը ձգտում են քաղաքականության մասնակիցները:   

5.Ո՞րն է քաղաքական համակարգը․

Քաղաքական համակարգը սահմանում է քաղաքական խաղի հիմնական կանոնները,  խթանում կամ սահմանափակում է քաղաքական ակտիվության ձևերը, և ընդանրապես քաղաքական ակտիվությունը: 

 6.Որո՞նք են իրավանորմերը․

Տվյալ հասարակության մեջ քաղաքական վարքի, և քաղաքական մասնակցության ընդունելի և անընդունելի ձևերը և տեսակները:     

7.Բողոքական վարքը քանի տեսակի է դրսևոևվում․

 2 ձևերով փափուկ և կոշտ:

 8. Ո՞րն է փափուկ ձևը․

Երբ մենք բավարարվում ենք դիմումներ կամ միջնորդագրեր գրելով:

9.Ո՞րն է կոշտ ձև

Երբ մասնակցում են ցույցերի բողոքների տարբեր տեսակի այլ ակցիաներին:Իդեպ կոշտերը երբեմն հատում են օրենքով թույլատրված սահմաները, և վերածում շանտաժի ահաբեկչության և այլն:

10.Ին՞չ է աբսենտեիզմը․

Աբսենտեիզմը ընտրություներից հրաժարվելն է և դրանց չմասնակցելը:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: